Wojewódzkie Obchody Dnia Weterana


30 sierpnia br. w Teatrze im. Jaracza w Łodzi miały miejsce Wojewódzkie Obchody Dnia Weterana. Święto to, organizowane w Województwie Łódzkim po raz ósmy, kierowane jest do kombatantów, osób represjonowanych oraz członków organizacji żołnierskich i niepodległościowych. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miasta Łodzi i województwa, w tym także Wójt Gminy Dobroń, Pan Robert Jarzębak.

Po części oficjalnej, na której m.in. uhonorowano osoby, które wniosły wkład we współpracę organizacji kombatanckich z samorządem województwa, przyszedł czas na część artystyczną, której oprawę w tym roku stanowił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Dobroń”.

Jako pierwszą goście mieli okazję usłyszeć Pieśni Burszów Polskich. Pieśni te stanowią część działalności związków studenckich w Polsce XIX wieku, które propagowały idee patriotyczne. Śpiewane były w trakcie spotkań towarzyskich studentów, organizowanych w różnych Gospodach Akademickich i mówiły o tym, co szczególnie bliskie studenckiej społeczności tamtego okresu, a więc zarówno o pustej kieszeni, wybornym smaku piwa, jak i o tym, co najważniejsze – o potrzebie walki za ojczyznę wszelkimi sposobami.

Następnie Zespół zatańczył jeden z tańców pochodzenia ludowego, jakim jest Polonez. Tańczony pod koniec XVI i w XVII wieku również na dworze królów polskich, był swego rodzaju paradą szlachty przed królem; stanowił nieodzowną część ceremoniału dworskiego. Był tańcem poważnym, dostojnym, otwierającym największe uroczystości. Od połowy XVII w. polonez znany wśród wszystkich warstw społecznych naszego kraju zyskał rangę oraz miano tańca narodowego. Osiągnął sławę także poza granicami, jako szczególnie reprezentatywny dla naszej kultury.

W repertuarze Zespołu nie mogło zabraknąć również utworów bliskich sercu każdemu żołnierzowi – w postaci „Wiązanki piosenek ludowo-żołnierskich”.

Na zakończenie uroczystości Zespół, wspólnie ze stojącą na baczność publicznością, odśpiewał pieśń I Brygady Legionów Polskich pt. „My, pierwsza brygada”, która w roku 2007 przez Ministra Obrony Narodowej została uznana za Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego.

Galeria zdjęć dostępna na stronie Dobrońskiego Centrum Kultury. (kliknij, aby przejść)

Wyświetleń 545