Boisko dla Dobronia


kk

25 września opublikowano listę operacji wybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”  do finansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt pn.: „Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego dla mieszkańców Gminy Dobroń” uzyskał 25 punktów, co stanowi o jego pozytywnym zaopiniowaniu.

Projekt ten ma na celu budowę boiska sportowego jako obiektu rekreacyjnego w miejscowości Dobroń przy ul. Sportowej. Obejmować będzie m.in.: roboty przygotowawcze, prace rozbiórkowe, właściwą budowę boiska i chodników towarzyszących (w tym budowa nawierzchni chodników, a także samego boiska), montaż sprzętu sportowego, siedziska dla kibiców i wiat oraz budowę oświetlenia obiektu.

Złożony do LGD wniosek sprawdzany był pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju, w tym zgodny z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakłada on realizację celów LSR w zakresie osiągania zaplanowanych wskaźników.

Wyświetleń 1 085