Uzupełniony skład Rady Gminy w Dobroniu


kk

W wyniku wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dobroniu, które odbyły się 17 września 2017 roku w okręgu wyborczym nr 3, radną została zgłoszona przez komitet „Rozwijamy Chechło” Pani Barbara Jóźwiak.

W dniu 28 września, podczas XXX sesji Rady Gminy w Dobroniu, przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Pan Przemysław Kazimierz Osowski przedstawił wyniki wyborów oraz wręczył nowej radnej zaświadczenie o wyborze do Rady Gminy. Zgodnie z art. 23a ustawy o samorządzie gminnym Pani Barbara Jóźwiak złożyła ślubowanie i objęła mandat radnej Rady Gminy w Dobroniu, uzupełniając tym samym skład Rady. 

Wyświetleń 803