Nowy Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu


kk

28 września 2017 roku podczas obraz XXX sesji Rady Gminy w Dobroniu odbył się wybór nowego Przewodniczącego Rady Gminy w Dobroniu. Spośród radnych Pan Radny Dariusz Becht zgłosił kandydaturę Przewodniczącego Komisji Rozwoju, Budżetu i Przestrzegania Prawa Pana Janusza Szerffela. Po przeprowadzeniu głosowania tajnego przez Komisji Skrutacyjną, której przewodniczył Radny Dariusz Becht stwierdzono wybór nowego Przewodniczącego Rady Gminy w Dobroniu Pana Janusza Szerffela.

Nowy Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu podziękował za wybór i zaufanie i przejął prowadzenie sesji i nowe obowiązku w Radzie Gminy.

Wyświetleń 742