Nagroda Sejmiku Województwa Łódzkiego dla Orkiestry Dętej w Dobroniu


26 września br. w drodze Uchwały nr XLIII/536/17, Sejmik Województwa Łódzkiego przyznał nagrodę w wysokości 6 000,00 zł dla Orkiestry Dętej w Dobroniu.

Nagroda ta przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Intencją Marka Mazura – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego, który jest pomysłodawcą utworzenia Nagrody, była potrzeba uhonorowania twórców, artystów, wydarzeń oraz projektów kulturalnych, które w sposób wyjątkowy wnoszą wkład w rozwój kultury województwa łódzkiego, promując region w Polsce i poza jej granicami oraz przyczyniają się do dynamizowania życia kulturalnego i kształtowania tożsamości regionalnej.

Uroczysta gala, na której wręczone zostaną Nagrody odbędzie się 26 października 2017 roku w Łódzkim Domu Kultury.

Wyświetleń 531