Piknik rodzinny i plac zabaw w Markówce – projekt sołecki


kk

W wyniku konkursu prowadzonego przez Samorząd Województwa Łódzkiego, Gmina Dobroń otrzymała w tym roku dofinansowania na dwa projekty sołeckie, w ramach których 14 lipca podpisana została umowa na udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Pierwszy z projektów obejmował zakup materiałów do budowy altany oraz zakup grilla w miejscowości Róża, o którym pisaliśmy tutaj.

Drugi z projektów to budowa placu zabaw w miejscowości Markówka, w ramach którego został zakupiony sprzęt zabawowy składający się między innymi ze zjeżdżalni, tunelu, podestu, schodków, ścianki wspinaczkowej, a także elementów dodatkowych, jak liczydła czy tablice umożliwiające zabawę w kółko i krzyżyk. Zakup sprzętu sfinansowany został ze środków funduszu sołeckiego sołectw Wincentów i Markówka, a dofinansowanie w kwocie 5 000,00 zł przeznaczono na doposażenie w postaci zakupu karuzeli tarczowej z siedziskami.

W minioną niedzielę, 22 października, na terenie strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Markówce odbył się piknik rodzinny połączony z oficjalnym otwarciem placu zabaw. Na uczestników pikniku czekały konkursy i zabawy, a na zakończenie – ognisko.

więcej zdjęć dostępnych na fanpage’u OSP Markówka 

źródło zdjęć: facebook
Projekt „Zakup materiałów do budowy i montażu altany wraz z wyposażeniem oraz grilla” współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego oraz Gminy Dobroń.

 

Wyświetleń 938