Spełnione marzenie OSP w Mogilnie – średni samochód ratowniczo-gaśniczy „Renault” typu S 170 3/16


MSPX0741W dniu 5 października br. wśród mieszkańców wsi Mogilno Małe zagościł zakupiony przez druhów OSP Mogilno średni samochód ratowniczo – gaśniczy „Renault” typu S 170 3/16. Pojazd zabierając 3 000 litrów wody, wyposażony jest w autopompę o wydajności 1 600 l/min. Istotnym elementem wyposażenia jest podwójne – z kabiny kierowcy i z tyłu pojazdu – sterowanie pracą autopompy. Na stałym wyposażeniu samochodu jest również linia tzw. „szybkiego natarcia” – 60 m węża ciśnieniowego umieszczonego na zwijadle, z możliwością szybkiego podawania wody i pod wysokim ciśnieniem – bardzo przydatne urządzenie do dogaszania pożarów, lub gaszenia np. samochodów. Po obu stronach samochodu znajdują się skrytki na drobny sprzęt strażacki – bardzo istotny i potrzebny element wyposażenia samochodu – w znacznej mierze decydujący o wartości bojowej samochodu. Dotychczasowe wydatki na zakup samochodu pokryte zostały przez prywatnych darczyńców. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogilnie składa serdeczne podziękowanie za dar serca darczyńcy, co umożliwiło nabycie samochodu. Chęć wsparcia druhów z Mogilna Małego przez kolejnych darczyńców, z pewnością przyczyni się niebawem do zapełnienia skrytek średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego „Renault”. Będzie on, w pełni wyposażony, mógł przez długie lata służyć pomocą mieszkańcom swojej wsi Mogilno, jak i całej Gminie Dobroń.

Przy tej okazji chcemy podziękować Urzędowi Gminy w Dobroniu za wsparcie i udzielaną pomoc dla OSP w Mogilnie.

 

Naczelnik OSP                                           Prezes OSP

Paweł Jurek                                               Gabryjel Jurek

MSPX0727      MSPX0735      MSPX0729

Wyświetleń 3 192