I nagroda dla Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” w Przeglądzie Piosenki Patriotycznej


W dniu 11 listopada 2017 r. Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia” uczestniczyło w Przeglądzie Piosenki Patriotycznej „Matecznik” – Artystyczne Spotkania Amatorskich Zespołów Wokalnych Seniorów w Szadku. Przegląd organizowany był przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Szadku pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego oraz Burmistrza Gminy i Miasta Szadek.

W przeglądzie uczestniczyło 7 zespołów artystycznych. Chór pod kierunkiem Pana Piotra Kopra wykonał trzy pieśni: „Maki”, „Polskie kwiaty”, „Żołnierz i panna” zdobywając w przeglądzie I miejsce. Dyrygent chóru, Pan Piotr Koper, jest również autorem opracowań muzycznych nagrodzonych pieśni.

Dobrońskim Centrum Kultury zaprasza wszystkich chętnych, chcących się przyłączyć, na próby chóru w każdy poniedziałek na godz. 18.30 w DCK przy ul. W. Witosa 1a.

Galeria zdjęć dostępna na stronie DCK. (kliknij, aby przejść)

Wyświetleń 880