Podziękowanie za udział w Olimpiadzie Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym


dd

Podczas XXXII sesji Rady Gminy w Dobroniu, która odbyła się w dn. 30 listopada br. Wójt Gminy Dobroń wraz z Przewodniczącym Rady Gminy w Dobroniu Januszem Szerffelem złożyli podziękowania na ręce Pani Anny Jurek za udział w XXV Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym organizowanej przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

Dziękowali m.in. za przyczynianie się do poprawy stanu świadomości ekologicznej i zwrócenie uwagi na wzajemne przenikanie się zależności pomiędzy dziedzictwem kulturowym a płaszczyzną działalności agroturystycznej i edukacyjnej wśród mieszkańców terenów wiejskich oraz uczniów szkół rolniczych.

Wyświetleń 661