Termomodernizacja budynków w Dobroniu


 

05 grudnia w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu podpisano trzecią umowę w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń”.

Umowa zawarta z firmą REM-DOM Leszek Głuszek z siedzibą w Godzianowie dotyczy budynku mieszkalnego przy ul. Sportowej 18 oraz budynku Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia z częścią przedszkolną, przy ul. Sienkiewicza 60 w Dobroniu. Projekt obejmuje:

1. Dla budynku przy ul. Sportowej 18:

 • Wymiana stolarki na nową,
 • Docieplenie ścian zewnętrznych,
 • Docieplenie stropu przy przepływie ciepła z dołu do góry,
 • Docieplenie podłogi na gruncie,
 • Prace towarzyszące:

– izolacja fundamentowa,
– rozbiórki,
– instalacja elektryczna.

2. Dla budynku Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia z częścią przedszkolną, przy ul. Sienkiewicza 60:

 • Pompa ciepła (system grzewczy),
 • Modernizacja instalacji c.w.u,
 • Wymiana stolarki,
 • Docieplenie ścian zewnętrznych,
 • Docieplenie ścian w gruncie,
 • Docieplenie podłogi na gruncie,
 • Docieplenie stropodachu,
 • Prace towarzyszące

– izolacja fundamentowa,
– instalacja elektryczna.

Umowa opiewa na kwotę 2 220 958,99 zł brutto. Termin zakończenia robót budowlanych – do dnia 15 sierpnia 2018 r.

Wyświetleń 853