Nowe zasady segregacji odpadów


Szanowni mieszkańcy,

Informujemy, że od 01.01.2018 r. zmianie ulegają zasady segregacji odpadów na terenie gminy oraz kolory i oznaczenie pojemników do segregacji. Jest to podyktowane wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska ws. szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Poniżej przedstawiamy co zmieni się w obecnym systemie segregacji:

dd

Od grudnia 2017 r. spółka „EKO-REGION” będzie prowadziła w terenie działania zmierzające
do dostosowania pojemników do nowych wymagań. Każdy pojemnik zostanie oznaczony naklejką z nazwą rodzaju odpadu, jaki może do niego trafić.

Prosimy nie odklejać naklejek i nie przeklejać ich na inne pojemniki !!!

Pojemniki są oznaczane zgodnie z nowymi przepisami !!!

Do momentu wywozu szkła i odpadów zmieszanych pojemniki można użytkować zgodnie
z dotychczasowym przeznaczeniem, nie ma konieczności przesypywania śmieci między pojemnikami.
Po wywozach, do pojemników 120l przeznaczonych obecnie na odpady zmieszane, należy zbierać szkło, a do pojemników z pomarańczową klapą należy zbierać odpady zmieszane. Dla osób użytkujących pojemniki 240l na odpady zmieszane, na tę chwilę nic się nie zmienia.

Kolory wszystkich pojemników zostaną dostosowane do wymogów Rozporządzenia do dn. 30.06.2021 r.

Wyświetleń 1 020