Spotkanie informacyjne – rozwój usług medyczno-opiekuńczych


14 grudnia 2017 r. odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 w ramach Poddziałania IX.2.2, ogłoszonego 29 listopada br. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi oraz Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny.

Dane dotyczące spotkania

miejsce: siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi,
ul. Wólczańska 49,sala konferencyjna w budynku A, parter
termin: 14 grudnia 2017 r., od godz. 10:00
rejestracja w godz. 9:30 – 10:00 

Więcej informacji

Wyświetleń 55