Projekty ze środków Unii Europejskiej


logo prow

W dniu 16 października 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi zostały podpisane dwie umowy o przyznanie pomocy ze środków Unii Europejskiej.

 

„Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w miejscowości Dobroń”Projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 Leader – Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – operacja w zakresie małych projektów.

W ramach projektu planuje się zakup i montaż czterech urządzeń do siłowni, tj: wyciskanie siedząc, prasa nożna, wioślarz i orbitek. Urządzenia te wyposażone zostaną w tzw. pylony. Projekt realizowany będzie w Parku Gminnym w Dobroniu.

Poziom dofinansowania – 80 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

 

„Remont oraz zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Markówka, Ldzań i Orpelów”

Projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 Leader – Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

W ramach projektu wykonane zostaną prace polegające na remoncie świetlic oraz zakupie wyposażenia, w szczególności:

  1. Świetlica w Markówce – założenie sufitu podwieszanego typu Armstrong oraz zakup 35 szt. krzeseł bankietowych.
  2. Świetlica w Ldzaniu – założenie sufitu podwieszanego oraz wymiana drzwi z ościeżnicą, zakup wyposażenia: wózek kelnerski szt. 1, basen nierdzewny szt. 1, garnek nierdzewny szt. 2, taboret gazowy szt.1.
  3. Świetlica w Orpelowie – ścinka działowa, demontaż i ułożenie płytek ceramiczny w kuchni, zakup wyposażenia: zlew nierdzewny szt. 1, stół roboczy z półką szt. 1, kuchnia gazowa szt. 2, okap przyścienny szt.1.

Poziom dofinansowania – 80 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Wyświetleń 1 466