Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Dobroniu


dd

W miniony wtorek, 06 lutego, podpisano umowę na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Dobroniu, realizowaną w ramach projektu „Kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Umowa zawarta z Konsorcjum firm: OPOL-SKA Sp. z o.o. spółka komandytowa – Lider Konsorcjum z siedzibą w Opolu oraz DAN BUD Damian Łuszczyk – Partner Konsorcjum z siedzibą w Rakowie obejmuje m.in. modernizację źródła ciepła i instalacji c.o., montaż instalacji wentylacji mechanicznej, docieplenie ściany i podłogi w gruncie, stropodachu, ścian zewnętrznych, stropu przy przepływie ciepła z dołu do góry, modernizacja c.w.u., wymiana stolarki oraz prace towarzyszące: izolacja fundamentowa, instalacja elektryczna i pokrycie dachu.

Umowa opiewa na kwotę 2 460 000,00 zł brutto. Termin zakończenia robót budowlanych – do dnia 15 sierpnia 2018 r.

W związku z rozpoczynającymi się pracami budowlanymi przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość w stosunku do prowadzonego remontu.

Wyświetleń 768