Protest jednostek samorządu terytorialnego w sprawie ich finansowania


Dramatyczna i stale pogarszająca się sytuacja finansowa samorządów lokalnych, w tym samorządów które reprezentujemy zmusza nas do niekonwencjolanych zachowań. Nagminnie łamany jest przez organy Państwa art. 167 ust. 1 Konstytucji stanowiący, iż jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań…

Pełny tekst protestu

Wyświetleń 3 217