Najlepsza inicjatywa funduszu sołeckiego w województwie


W listopadzie ubiegłego roku Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przystąpił do ogólnopolskiego konkursu „FUNDUSZ SOŁECKI – najlepsza inicjatywa” organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, skierowanego do sołectw z terenu województwa łódzkiego, które realizowały na przestrzeni lat 2010-2017 projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny.

W minionym tygodniu, 15 lutego, ogłoszono wyniki. Laureatem I miejsca w konkursie zostało projekt mieszkańców miejscowości Mogilno Małe z terenu gminy Dobroń pn. „Promocja i pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców sołectwa Mogilna Małego”, w ramach którego w roku 2017 organizowane były liczne warsztaty w celu zwiększenia zaangażowania mieszkańców w rozwój wsi.

Projekt ten został zgłoszony do etapu ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Rozstrzygnięcie etapu ogólnopolskiego nastąpi w dniu 9 marca 2018 roku.

Wyświetleń 488