Boisko dla Dobronia


dd

Tegoroczna uroczystość jubileuszu 10-lecia działalności LGD „Dolina rzeki Grabi” – 23 lutego br. – stanowiła również okazję do podpisania umów na dofinansowanie projektów wybranych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tym samym wsparcia osób podejmujących działalność gospodarczą, przedsiębiorców rozwijających swoje firmy, a także przebudowę infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej. 

20 projektów wybranych do dofinansowania dotyczyło rozwoju bazy kulturalnej bądź turystycznej, na co łącznie przeznaczonych zostanie niemal 4,5 mln zł.

Przypominamy, że Gmina Dobroń wniosek na projekt pn.: „Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego dla mieszkańców Gminy Dobroń” złożyła 17 sierpnia 2017 roku. Projekt ten ma na celu budowę boiska sportowego jako obiektu rekreacyjnego w miejscowości Dobroń przy ul. Sportowej. Obejmować będzie m.in.: roboty przygotowawcze, prace rozbiórkowe, właściwą budowę boiska i chodników towarzyszących (w tym budowa nawierzchni chodników, a także samego boiska), montaż sprzętu sportowego, siedziska dla kibiców i wiat oraz budowę oświetlenia obiektu.

Fotorelacje dostępne na stronie TVP Łódź.


  Łódzkie Wiadomości Dnia 

Relacja w TVP3 Łódź z uroczystości podpisania umów z beneficjentami 

Wyświetleń 1 169