Rządowy program dotacyjny „Niepodległa” dla organizacji pozarządowych i samorządowych instytucji kultury


100 lat temu zbiorowym wysiłkiem pokoleń wskrzeszone zostało suwerenne państwo polskie. Wydarzenie to zapisało się na kartach naszej historii, jako doniosły i przełomowy moment, umacniający naszą narodową tożsamość. Wspominając dziś drogę Polski do przywrócenia niepodległości, możemy razem zamanifestować naszą radość i dumę z dokonań przodków, którzy pomimo dzielących ich różnic dążyli do urzeczywistnienia wspólnego celu. Inspirując się ich postawą i dziękując im za wytrwałość oraz troskę o polską tożsamość, wspólnie świętujmy 100. rocznicę odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości.

Chcąc wesprzeć lokalne i regionalne obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, które w szczególny sposób budują poczucie wspólnoty, uruchomiony został rządowy program dotacyjny „Niepodległa”, skierowany m.in. do organizacji pozarządowych i samorządowych instytucji kultury. Program ten zakłada promocję inicjatyw aktywizujących lokalną społeczność – festiwali, koncertów, spektakli, wystaw, projektów animacyjno-edukacyjnych. Na realizację programu przewidziano budżet w wysokości 6 mln zł, zaś pojedynczy wniosek może uzyskać dotację od 8 do 150 tys. zł. Od organizatorów wymagane jest zapewnienie 15% wkładu własnego.

Pragnę podkreślić, iż nabór wniosków o przyznanie dotacji trwać będzie do 23 marca 2018 roku. Formularz, materiały edukacyjne, jak również regulamin programu dostępne są na stronie internetowej Biura Programu NIEPODLEGŁA https://niepodlegla.gov.pl/dotacje.

 

WOJEWODA ŁÓDZKI

Z

bigniew Rau
Wyświetleń 976