Warsztaty dotyczące przygotowania wniosków o dofinansowanie


Biuro Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny zaprasza wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dedykowanych ZIT, do uczestnictwa w „Warsztatach dotyczących przygotowania wniosków o dofinansowanie w zakresie zgodności ze Strategią ZIT dla konkursów ogłoszonych w 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

Więcej informacji

Wyświetleń 538