Informacja w sprawie szacowania szkód spowodowanych suszą


Wójt Gminy Dobroń informuje, że rolnicy, u których wystąpiły szkody  w uprawach (zboża ozime, zboża jare, rośliny strączkowe, łąki drugi pokos, krzewy owocowe) w wyniku suszy proszeni są o składanie wniosków o oszacowanie szkód. Do wniosku prosimy załączyć kopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanego do ARiMR.

W celu ustalenia średniego %  obniżenia rocznej produkcji w gospodarstwie zgłaszający będzie musiał podać we wniosku uprawy, w których wystąpiły szkody oraz wszystkie pozostałe inne uprawy – w oparciu o powierzchnię i strukturę upraw wykazaną przez rolnika we wniosku  o dopłaty obszarowe na rok 2018.

Ponadto rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą zobowiązani są do podania podczas szacowania przez komisję – rocznej wielkości produkcji towarowej poszczególnych grup zwierząt gospodarskich (trzoda chlewna, bydło) oraz mleka (jako średnia roczna produkcja).

Uwaga: szkody będą szacowane tylko na klasie gleby V i VI. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Dobroniu pok. nr 3 w godz. 800  do 1500 (wzór wniosku do pobrania w Urzędzie Gminy Dobroń lub na stronie internetowej www.dobron.ug.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lipca 2018 r.

                                                                                                            Wójt Gminy

Robert Jarzębak

 

Wniosek_rolnika_o_oszacowanie_szkód
Oswiadczenie_nr_1_o_strukturze_upraw
Oswiadczenie_nr_2_o_produkcji_zwierzecej
Przyklad_wypelnienia_oswiadczenia

Wyświetleń 546