Wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych


dd

24 czerwca br. Gmina Dobroń zawarła umowę na dofinansowanie w ramach pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, na które Województwo Łódzkie przeznaczyło kwotę niemal 1,5 mln zł.

13 tys. zł przeznaczonych zostanie na zakup czterech pilarek spalinowych dla zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych w Morgach, Ldzaniu, Markówce i Mogilnie, po jednej sztuce dla każdej z wymienionych.

Wyświetleń 424