Honorowi Obywatele Gminy Dobroń


Tegoroczna uroczystość obchodów Święta Gminy Dobroń była również okazją do nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy trzem mieszkańcom – Pani Barbarze Żórawskiej, Panu Julianowi Szymczykowi oraz Panu Czesławowi Kabzie.

Pan Czesław Stanisław Kabza to długoletni członek Orkiestry Dętej w Dobroniu, zespołu Pieśni i Tańca Dobroń oraz chóru LUTNIA. Członek orkiestry od 1946 roku do 2010 roku, był zaangażowany w działalność Zespołu Pieśni i Tańca od 1958 roku do 1974 roku, aktywny członek chóru LUTNIA od 1947 roku do 2013 roku. Uczestnik i współorganizator wielu imprez kulturalnych na terenie gminy Dobroń. Był współorganizatorem koncertów orkiestry w Dobroniu, która odnosiła wiele sukcesów na przeglądach wojewódzkich i krajowych orkiestr dętych. Tradycje muzyczne przekazywał młodszym pokoleniom.

W 1961 roku orkiestra z udziałem Pana Czesława Kabzy dokonała pierwszego nagrania na antenie Polskiego Radia. Od 1990 roku orkiestra weszła w skład Gminnego Ośrodka Kultury, a jednocześnie działa pod patronatem OSP. Od 1946 roku orkiestra regularnie uczestniczyła w obchodach Święta Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Brała udział w przeglądach, konkursach i festiwalach organizowanych przez związki spółdzielcze zajmując czołowe miejsca. Szczególnym wyróżnieniem dla członków orkiestry był udział w uroczystościach powitania papieża Jana Pawła II podczas jego wizyt w Polsce w 1979 i 1987 roku. Pan Czesław Kabza aktywnie uczestniczył w tych wydarzeniach. Orkiestra dobrońska od lat uczestniczy w życiu kulturalnym, społecznym i religijnym gminy Dobroń. Działalność Pana Czesława Kabzy przyczyniła się w znacznym stopniu do rozwoju orkiestry i wzbogacenia jej programu artystycznego.

Aktywnie uczestniczył w działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobroniu.

Za swoją działalność Pan Czesław Kabza był wielokrotnie odznaczany:

 • w roku 1984 jako Zasłużony Działacz Kultury;
 • w roku 1997 otrzymał Złotą Honorową Odznakę z Laurem przez Polski Związek CHÓRÓW I ORKIESTR;
 • w roku 1997 otrzymał ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI;
 • w roku 2010 otrzymał Medal im. Wincentego Witosa.

W dniu 16 czerwca 2018 roku podczas uroczystości Dni Dobronia odbyło się wręczenie nadania godności Honorowego Obywatelstwa Gminy Dobroń Panu Czesławowi Stanisławowi Kabzie.

 

Pan Julian Stanisław Szymczyk jest zasłużonym działaczem ochotniczych straży pożarnych zasłużonym, a także na polu spółdzielczym i samorządowym. W swej długoletniej działalności społecznej położył ogromne zasługi dla straży pożarnych w gminie Dobroń. W 1953 roku był jednym z założycieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Morgach. W jednostce tej pełnił do 1965 roku funkcję Naczelnika OSP.

Od 1965 roku był aktywnym działaczem w OSP Dobroń zajmującym się szkoleniem drużyn pożarniczych odnoszących sukcesy na szczeblach wojewódzkim i krajowym:

 • w roku 1980 r. – drużyna żeńska zajęła IV miejsce na krajowych zawodach sportowo-gaśniczych w Poznaniu;
 • w roku 1984 – drużyna żeńska zajęła I miejsce w zawodach wojewódzkich w Sieradzu;
 • w roku 1987 oraz w roku1989 – drużyna kobiet OSP Dobroń zajęła I miejsce w zawodach rejonowych.

W OSP w Dobroniu Pan Julian Szymczyk od roku 1972 pełnił funkcję Naczelnika OSP, a od 2001 roku komendanta Gminnego OSP. Od roku 2001 pełnił funkcję prezesa OSP Dobroń. Przez długie lata Pan Julian Szymczyk był aktywnym działaczem samorządowym. W latach 70-tych był radnym powiatu łaskiego, w latach 80-tych pełnił funkcję radnego Gminy Dobroń. Od roku 1987 pełnił funkcję ławnika Sądu Wojewódzkiego w Sieradzu. W latach 90-tych został wybrany na ławnika Sądu Rejonowego w Łasku. W roku 1998 przez dwie kadencje był Radnym Rady Powiatu Pabianickiego pełniąc m.in. funkcje Zastępcy Przewodniczącego Rady Powiatu Pabianickiego. Wielokrotnie występował na rzecz utworzenia Liceum w Dobroniu.

Pan Julian Szymczyk za swoją działalność był wielokrotnie odznaczany:

 • w roku 1982 – SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI;
 • w roku 2000 – ZŁOTYM ZNAKIEM ZWIĄZKU OSP RP;
 • w roku 2002 – ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI.

W dniu 16 czerwca 2018 roku podczas uroczystości Święta Gminy Dobroń odbyło się wręczenie nadania godności Honorowego Obywatelstwa Gminy Dobroń Panu Julianowi Stanisławowi Szymczykowi.

 

Pani Barbara Żórawska to współzałożyciel i pierwszy kierownik Zespołu Pieśni i Tańca Dobroń. W 1958 roku była współzałożycielem Zespołu Pieśni i Tańca w Dobroniu składającego się z 5-osobowej kapeli, 12 par tanecznych i 60-osobowego chóru. Przez 30 lat kierowała Zespołem Pieśni i Tańca oraz orkiestrą. Dzięki swoim zdolnościom kierowniczym i zaangażowaniu Pani Barbara Żórawska w ciągu kilku lat doprowadziła Zespół na artystyczne podium. Zaowocowało to powstaniem nowych grup tanecznych, rozwojem organizacyjnym. Jako kierownik dbała o stroje dla orkiestry, zakup instrumentów i współpracowała z chórem LUTNIA.

W 1968 roku zainspirowała przeniesienie ZWYCZAJU SIEMIEŃCOWEGO w formę widowiska reprezentowanego przez Zespół. Wcześniej był to zwyczaj miejscowy. Organizowała wyjazdy na przeglądy i konkursy, również międzynarodowe. W latach 60-tych była inspiratorką pierwszego wyjazdu Zespołu Pieśni i Tańca do Czechosłowacji. Wspomagała Orkiestrę Dętą, która w 1961 roku dokonała pierwszego nagrania w Polskim Radio.

Pod kierownictwem Pani Barbary Żórawskiej Zespół był wielokrotnie odznaczany:

 • w roku 1961 – II miejsce w ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Artystycznych Spółdzielczości Pracy;
 • w roku 1964 – Nagroda Województwa Łódzkiego za upowszechnianie kultury na wsi;
 • w roku 1966 – odznaka 100-lecia Państwa Polskiego;
 • w roku 1968 – II nagroda Centralnej Komisji Koordynacyjnej Ministerstwa Kultury i Sztuki;
 • w roku 1977 – wpis do księgi zasłużonych województwa sieradzkiego;
 • w roku 1983 – Medal Pamiątkowy KEN;
 • w roku 1984 – Dyplom uznania Towarzystwa Łączności z Polonią.

Pani Barbara Żórawska miała decydujący wpływ na wzbogacenie repertuaru Zespołu Pieśni i Tańca w Dobroniu. Promowała gminę Dobroń na arenie krajowej i europejskiej. Do dnia dzisiejszego „Repertuar Dobronia” wypełniają pieśni i tańce regionu sieradzkiego, łowickiego, krakowskiego, kujawskiego, rzeszowskiego, tańce górali żywieckich, podhalańskich, widowiska regionalne Siemieniec, Wesele Sieradzkie oraz tańce narodowe: polonez, mazur, krakowiak, kujawiak, oberek. Zespół pod kierownictwem Pani Barbary Żórawskiej prezentował swój dorobek artystyczny na scenach wielu krajów europejskich, m.in. w Niemczech, Austrii, byłym Związku Radzieckim, byłej Jugosławii, Czechosłowacji, Rumunii, Bułgarii, Hiszpanii, Holandii, Francji, we Włoszech. Przez pierwsze lata działalności w skład zespołu wchodzili w większości mieszkańcy Dobronia, a także pobliskich miejscowości.

Pani Barbara Żórawska swoją działalnością umacniała tradycje wspólnego tańca, tradycje ludowe, przyczyniała się do integracji mieszkańców gminy Dobroń. Ponadto Pani Barbara Żórawska za swoją pracę była wielokrotnie odznaczana m.in. w 1973 roku tytułem Zasłużony Działacz Kultury, a w 1984 roku za działalność na rzecz upowszechnienia kultury Złotym Krzyżem Zasługi.

Wyświetleń 665