Konkurs dla organizacji pozarządowych


Wzorem lat poprzednich, Gmina Dobroń ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu edukacji i kultury, rozwoju lokalnego, sportu dzieci i młodzieży i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Dobroń w 2018 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione.

Konkurs ofert – zarządzenie

Powołanie komisji konkursowej – zarządzenie

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ NA PONIŻSZYCH WZORACH

Oferta – wzór
Sprawozdanie – wzór
Umowa – wzór

Wyświetleń 306