Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia


hh

W dniach 4-5 sierpnia 2018 odbył się IV Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia o Trofeum „Śląska” pn. CIAT Koszęcin, w którym wzięły udział m.in. dwie reprezentacje zaprzęgów z terenu gminy Dobroń. 

Pierwszym reprezentującym podczas konkursu gminę Dobroń zaprzęgiem był zaprzężony w trzy konie zaprzęg Pana Jantonia, powożony przez Pawła Andrzejewskiego. Zajął on pierwsze miejsce w klasyfikacji zaprzęgów konnych, zdobywając jednocześnie Trofeum Śląska.

Drugim z nich, powożony przez Jana Musiała z luzaczką Iwoną Musiał i wspaniałą młodą parą – Bogusławą i Marcinem Kilańczykiem – zdobył trzecie miejsce w klasyfikacji. Podczas pokazu zaprzęg prowadzony był przez kapelę z Zespołem Pieśni i Tańca „Dobroń” pod przewodnictwem Macieja Musiała. Zaprzęg ten uzyskał największą aprobatę publiczności, pokazując wesele łowickie.

Konkursy tradycyjnego powożenia są imprezami kulturalno – towarzyskimi, dostarczającymi uczestnikom oraz widzom wspaniałych przeżyć estetycznych. Ich celem jest pielęgnowanie sztuki powożenia historycznymi powozami i zachowanie dziedzictwa kulturowego w tej dziedzinie, a przede wszystkim spotkanie się sympatycznych ludzi połączonych wspólną pasją.

Przygotowanie zaprzęgu do konkursu tradycyjnego powożenia to wielka, czasem wieloletnia praca i znaczący wysiłek finansowy. Dla pasjonatów jeden konkurs w Książu to zbyt mało, dlatego kilku aktywniejszych członków Polskiego Towarzystwa Powozowego podjęło wysiłek zorganizowania drugiego w Polsce konkursu we wsi Koszęcin położonej niedaleko Częstochowy. *

* źródło: www.ciat-koszecin.com
Wyświetleń 681