Informacja dla mieszkańców


koszykiSzanowni mieszkańcy

Informujemy, że w ramach kontynuacji działającego na terenie gminy Dobroń systemu wspierającego segregację odpadów komunalnych, od dnia 1 stycznia 2013 roku, we współpracy z firmą EKO-REGION z Bełchatowa, prowadzona będzie selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych typu PET i odpadów opakowaniowych szklanych. Zbiórka będzie realizowana w dotychczasowej formie, tj. w gniazdach ogólnodostępnych, rozmieszczonych na terenie gminy w następujących punktach:

  1. Barycz
  2. Mogilno Duże
  3. Orpelów
  4. Poleszyn
  5. Przygoń
  6. Dobroń, ul. Sportowa 18
  7. Dobroń, ul. Szkolna 1
  8. Chechło Pierwsze, ul. Długa
  9. Chechło Drugie, ul. Lipowa 46.

 

Jednocześnie zachęcamy wszystkich mieszkańców do przydomowej segregacji odpadów opakowaniowych, czyli do selektywnego gromadzenia odpadów „u źródła”. O możliwości bezpłatnego odbioru tak wysegregowanych odpadów należy pytać bezpośrednio w firmach świadczących dla Państwa usługi wywozu.

 

Właścicielom nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na wywóz odpadów komunalnych, przypominamy o ciążącym na nich obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów i podpisania umów na wywóz odpadów z uprawnionymi firmami.

 

Przypominamy, że do gniazd ogólnodostępnych wywozić można tylko i wyłącznie odpady powstające w gospodarstwach domowych. Podmioty gospodarcze, wytwarzające takie odpady wskutek prowadzonej przez siebie działalności, są zobowiązane do podpisania odrębnych umów na ich wywóz.

Wyświetleń 3 360