Przebudowa odcinka drogi gminnej


Jak już informowaliśmy, 31 stycznia 2018 roku Gmina Dobroń złożyła wniosek o przyznanie środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadanie pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108055E obręb Barycz”. 

W sierpniu bieżącego roku Gmina podpisała umowę z firmą Dromak Spółka z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli, w ramach której wykonano 0,61 km drogi o szerokości 4,5 m wraz z poboczem 1,4 m szerokości o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych.

Koszt zadania to 287 407,58 zł brutto – kwota dofinansowania 131 270,00 zł.

  

Wyświetleń 500