Święto Edukacji Narodowej


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy złożyć najlepsze życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty w Gminie Dobroń. Dziękujemy za Waszą odpowiedzialność, za upór i dążenie do osiągania jak najlepszych wyników dydaktycznych i wychowawczych.

To Nauczyciele, pomimo wielu różnych trudności z ogromną pasją i zaangażowaniem kształtują umysły i serca młodych ludzi.
Dyrektorom, Nauczycielom, wszystkim Pracownikom obsługi składamy najserdeczniejsze życzenia radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

         Wójt Gminy                 Przewodniczący Rady Gminy
Robert Jarzębak                            Janusz Szerffel

Wyświetleń 300