25-lecie partnerstwa gmin


zz

W październiku 1993 roku przedstawiciele gminy Dobroń, na czele z ówczesnym wójtem, podpisali umowę partnerstwa z niemiecką gminą Dörpen. Celem tej współpracy jest m.in. dążenie do lepszego wzajemnego poznania się, współpraca w duchu wzajemnego zrozumienia, a także organizowania i wspierania spotkań między mieszkańcami naszych gmin, a tym samym tworzenie płaszczyzn do zawierania dalszych przyjaźni. Współpraca ta w szczególności obejmuje kulturę, sport, kontrakty młodzieżowe, ochronę środowiska, rolnictwo jak również działalność gospodarczą, angażując tym samym wiele grup społecznych – strażaków, nauczycieli, sportowców, a także miejscowych przedsiębiorców.

dd

22 listopada 2018 roku dziesięcioosobowa delegacja gminy udała się do zaprzyjaźnionej gminy celem uczczenia 25-lecia współpracy partnerskiej.

Pierwszego dnia po przyjeździe, 23 listopada, w tamtejszym ratuszu odbyło się uroczyste powitanie gości, wzajemne wręczenie prezentów oraz podpisanie księgi pamiątkowej. Następnie, na placu gminnym nieopodal ratusza, władze gmin odsłoniły pomnik upamiętniający partnerstwo. „Kamień ten będzie symbolem fundamentu współpracy gmin, które choć położone daleko siebie – starają się pielęgnować zawartą wiele lat temu przyjaźń” – mówił wójt, Robert Jarzębak, dziękując jednocześnie za możliwość kontynuowania zawartego niegdyś porozumienia. Złożono również kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym polskich weteranów wojennych.

Podczas wyjazdu delegacja odwiedziła również fabrykę papieru „Nordland/GVZ”, a także założoną w 1795 roku stocznie rodziny Mayerów położoną w Papenburgu, w której budowane są statki wycieczkowe.

Podczas dwudniowej delegacji nie zabrakło rozmów dotyczących planów współpracy na najbliższe lata, a także obietnic – złożonych głównie osobom podpisującym umowę partnerstwa w roku 1993 – kontynuowania i zacieśniania zawartej wtedy przyjaźni. 

Artykuł partnera dostępny również na stronie internetowej https://www.noz.de

Tłumaczenie:

„25 lat społeczności Dörpen i Dobroń

Dörpen. Dwudniowa wizyta delegacji z polskiego miasta Dobroń w Dörpen rozpoczęła się od słów podziękowania i wzajemnych podarunków. Istniejące od 25 lat partnerstwo zostało uczczone w szczególny sposób.

Burmistrz Manfred Gerdes powitał gości z Polski w ratuszu w imieniu rady miejskiej, administracji i mieszkańców. Podziękował „ludziom pierwszej godziny, którzy dobrze pielęgnowali partnerstwo od dziesięcioleci”. Hermann Korte, Hermann Wacker, Hans Hansen i Hartmut Schneider otrzymali od uczestników specjalny aplauz. Gerdes przypomniał, że w Europie nie było wojny od ponad 70 lat. „To nie jest dane przez Boga i dlatego takie przyjaźnie między Dörpen i Dobroń są tak ważne w Europie”.

Pięć lat temu Dobroń zgodził się nie spotykać tak często, ale jeśli tak, to jest tym bardziej intensywne. Mamy przywilej powitać Was tutaj dzisiaj. „Kamień pamiątkowy odsłonięty później ilustruje siłę partnerstwa, które stanowi kamień w surfingu”.

Weekend z przyjaciółmi

Delegacja z Dobronia udała się do Dörpen z burmistrzem Robertem Jarzębakiem, pierwszym przewodniczącym rady gminy Januszem Szerffelem, czterema innymi radnymi, dyrektorem Dobrońskiego Centrum Kultury, kierownikiem referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pracownikiem urzędu gminy i tłumaczem.

Po śniadaniu w ratuszu dotarliśmy do rynku, na którym odsłonięto kamień pamiątkowy. W tym centralnym miejscu, w cieniu kościoła, widziany codziennie przez wielu mieszkańców Dörpen, wyjaśnił Gerdes wybór miejsca. Wójt Jarzębak i przewodniczący Rady Szerffel pomogli w odsłonięciu i ogłosili, że również zorganizują kamień w swoim mieście, aby uczcić początek partnerstwo z Dörpen.

Następnie udali się na cmentarz wojskowy, gdzie pochowano 64 poległych żołnierzy, 33 niemieckich i 31 polskich, chcąc także tego dnia upamiętnić ich pamięć w ciszy. Reszta programu obejmowała korporacyjne posiłki, obiad i domowy wieczór. „Najważniejsza rzeczą, gdy zapraszasz przyjaciół: musicie ze sobą rozmawiać, a my zrobimy to w ten weekend” – oznajmił burmistrz i życzył wszystkim dobrej zabawy, aby dobre relacje stały się jeszcze lepsze.

Ciepły uścisk

Wójt Dobronia podziękował za zaproszenie i przekazał pozdrowienia wszystkich tym, którzy nie przyjechali tym razem. „Mimo dystansu do Polski nasza przyjaźń płonie. Drzewo, które posadziliśmy razem jest silne, kwitnie i jest symbolem naszej przyjaźni”. Ma nadzieję, że ta współpraca dotrwa co najmniej stu lat. „Już dziś myślę, jak wszyscy będziemy wtedy wyglądać”, żartował Jarzębak.

Były dyrektor Dörpen, Hermann Korte, przypomniał sobie pierwszą wizytę w Dobroniu i ówczesnego burmistrza Johanna Franzena: „Jeśli zrobiliśmy coś retrospektywnie, to przyjaźń z Dobroniem”. Był za to bardzo wdzięczny. Przytulny uścisk z byłym radnym Dobronia, Stefanem Ropegą, który podpisał umowę o partnerstwie 25 lat temu, podkreślił jego słowa.”

zz

Przejdź do filmu

Transkrypcja:

Voice Over: Spotkanie między niezwykłymi przyjaciółmi odbyło się w ratuszu w Dörpen. Gośćmi konferencji byli delegaci z Gminy w Dobroniu. Od 25 lat istnieje oficjalne partnerstwo między Gminą Dobroń a Gminą Dörpen. Oczywiście jest to wielka okazja do radości, choć początki kontaktów między tymi gminami był inne niż czysto przyjacielskie. Siedem osób z polskiej gminy zostało deportowanych w czasie II Wojny Światowej do Dörpen, aby pracować tam jako pracownicy przymusowi.

Hermann Korte: W 1979 roku Dörpen obchodziło swój jubileusz i z tej okazji zostali zaproszeni wszyscy zasłużeni mieszkańcy Dörpen, między innymi te siedem osób z Polski, które wcześniej było pracownikami przymusowymi.

VO: Po wielu spotkaniach i wymianie miłych gestów, zostały przed 25 lat podpisane dokumenty poświadczające partnerstwo obu gmin.

VO: Został odsłonięty kamień upamiętniający podpisanie tego porozumienia. Robert Jarzembak, wójt Gminy Dobroń chce taki sam kamień postawić w swojej gminie.

Robert Jarzembak: Chciałbym powtórzyć, że w najbliższym czasie zostanie postawiony taki sam kamień w naszej gminie i zostanie odsłonięty, tak jak dziś w Dörpen. Dla nas oznacza ten kamień więcej, niż tylko spojrzenie w przeszłość sprzed 25 lat. To jest dla nas silny znak i cieszę się bardzo z tego, co on dla nas znaczy i chce, żeby ta przyjaźń trwała nadal i trwała wręcz wiecznie.

VO: Nasze braterstwo jest już znakiem samym w sobie, powiedział wójt – Manfred Gerdes.

Manfred Gerdes: To zawsze jest lepsze, gdy rozmawia się miedzy sobą niż tylko o sobie. My z naszymi partnerami z Dobronia dobrze się rozumiemy, razem patrzymy w przyszłość i mamy wspólny cel i zobowiązujemy się do tego, żeby naszą przyjaźń dalej rozwijać.

VO: Oznacza to wspólne spojrzenie w przyszłość. Obie gminy chcą wspominać swoją wspólną historię i planować przyszłość. Dlatego też ubiegłotygodniowe, uroczyste spotkanie było tylko początkiem długiej przyjaźni.

Wyświetleń 927