Pierwsza sesja Rady Gminy w Dobroniu


kk

22 listopada odbyła się I Sesja Rady Gminy w Dobroniu. Przed otwarciem obrad Rady Gminy w Dobroniu Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Dobroniu Elżbieta Łubisz wręczyła radnym elektom zaświadczenia o wyborze na radnego oraz Robertowi Jarzębakowi – Wójtowi Gminy Dobroń – wybranych w głosowaniu w dniu 21 października 2018 r. Pierwszą sesję otworzyła radna Hanna Bożenna Grącka, zgodnie z art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym, która zaprosiła zebranych do odśpiewania Hymnu Państwowego. 

Następnie ślubowanie złożyli radni, którzy przysięgali obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro gminy i jej mieszkańców. Potem ślubowanie złożył również wybrany na kolejną kadencję Wójt Gminy Dobroń Robert Jarzębak. Wójt Gminy Dobroń w swoim wystąpieniu podziękował za zaufanie i oddane głosy w wyborach samorządowych.

Zgodnie z zaproponowanym w postanowieniu Komisarza Wyborczego w Łodzi porządkiem sesji, radni w tajnym głosowaniu wybrali Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Dobroniu. W kadencji 2018-2023 Przewodniczącym Rady Gminy w Dobroniu został Pan Janusz Szerffel, otrzymując poparcie wszystkich 15 radnych. Funkcje jego zastępców będą pełnili Pani Monika Wolna i Pan Tadeusz Różański.

Wyświetleń 1 076