APEL Wójta Gminy Dobroń


Złóż PIT tu gdzie mieszkasz, nie tu gdzie jesteś zameldowany – zrobimy więcej w Naszej Gminie.

Szanowni Mieszkańcy,

Przed nami czas składania rocznych zeznań podatkowych PIT za 2018r. Obowiązujące przepisy podatkowe stanowią, że od każdej osoby fizycznej płacącej podatek dochodowy od osób fizycznych podatek ten wraca w formie udziału do gminy, którą podatnik PIT wskazuję jako miejsce zamieszkania.

Udziały w podatku PIT stanowią około 35 % dochodów podatkowych gminy.

Zwracam się do tych z Państwa, którzy faktycznie zamieszkują na terenie gminy Dobroń, a posiadają inny adres zameldowania i do tej pory wskazywali w rocznych zeznaniach podatkowych PIT jako miejsce zamieszkania miejsce swojego zameldowania o zmianę postępowania. Konsekwencją takiego zachowania było przekazywanie przez Urząd Skarbowy udziałów z Państwa podatku dochodowego od osób fizycznych gminie, w której są Państwo zameldowani.

Roczne rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych należy, co do zasady złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania. Urzędem Skarbowym właściwym dla mieszkańców Naszej Gminy jest Urząd Skarbowy w Pabianicach, ul Zamkowa 26, 95-200 Pabianice.

Będziecie Państwo wspierać swoim podatkiem Gminę Dobroń, gdy w formularzu rocznego zeznania podatkowego PIT wpiszecie faktyczne, aktualne miejsce zamieszkania tj. miejscowość na terenie Gminy Dobroń.

Jeśli rozliczenie PIT za 2018 rok zostało już wysłane, wówczas możecie Państwo wypełnić dodatkowy, jednostronicowy dokument ZAP-3, w którym zaktualizujecie dane dotyczące adresu zamieszkania i należy przesłać go do Urzędu Skarbowego w Pabianicach.

Takim zachowaniem przyczynicie się Państwo do rozwoju Naszej Gminy.

Dzięki tak prostym czynnościom każdy z Państwa ma możliwość wsparcia rozwoju gminy oraz nowych inwestycji takich jak remonty dróg, budowa chodników, utrzymanie szkół, finansowanie przedszkola, wsparcie wydarzeń kulturalnych i sportowych.

W tym miejscu chciałbym zaapelować do Państwa o wspieranie swoimi podatkami miejsca, w którym mieszkacie, miejsca w którym koncentrują się państwa osobiste i majątkowe interesy, Naszej Małej Ojczyzny.

Pamiętajcie, rozliczając się z podatku dochodowego od dochodów osobistych (PIT), wskażcie w zeznaniu podatkowym miejsce, w którym faktycznie mieszkacie. Wskażcie Gminę Dobroń.

Wójt Gminy Dobroń
/-/ Robert Jarzębak

 

Wyświetleń 573