INFORMACJA


W związku ze zmianą osoby pełniącej obowiązki sołtysa oraz koniecznością uprawomocnienia podjętej uchwały  w sprawie poboru należności pieniężnych w drodze inkasa oraz zasad rozliczania inkasentów, informujemy mieszkańców SOŁECTWA CHECHŁO DRUGIE, CHECHŁO PIERWSZE, ORPELÓW, iż  wyjątkowo II ratę podatku za 2019 r. (płatną do 15.05.2019 roku) należy uiścić za pośrednictwem banku na rachunek Urzędu Gminy w Dobroniu wskazany w decyzji podatkowej. Wpłaty  gotówkowe dokonywane w Banku Spółdzielczym PA-CO-BANK w Pabianicach są zwolnione z opłat i prowizji. (Koszty opłat i prowizji pokrywa gmina).

Pozostałe raty podatku będą pobierane przez sołtysa ww. sołectw.

Za utrudnienia przepraszamy

Wójt Gminy Dobroń

(-) Robert Jarzębak  

Wyświetleń 474