„Posiłek w szkole i w domu”


W dniu 26 kwietnia Gmina Dobroń złożyła do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wniosek o dofinansowanie doposażenia stołówek we wszystkich szkołach podstawowych z terenu Gminy Dobroń w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Całkowity koszt planowanego zadania to 92.487,83 zł, w tym wnioskowana kwota wsparcia finansowego wynosi 73.989,00 zł. Planowany termin rozstrzygnięcia to 30 maja 2019 roku.

Wyświetleń 380