Informacja!


Dobroń, dnia 06.06.2019 r.

I N F O R M A C J A

Urząd Gminy w Dobroniu informuje, że w związku z ostatnimi pożarami lasów na terenie gminy nastąpiła konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości wody na cele p.poż., co w konsekwencji spowodowało chwilowe przerwy w dostawie wody oraz mogło spowodować zmętnienie wody w sieci wodociągowej oraz na przyłączach wodociągowych.

Obecnie prowadzone są działania mające na celu jak najszybsze zapewnienie dostaw wody o odpowiednim ciśnieniu i przepłukanie sieci wodociągowej.

Płukania będą prowadzone w dniach 06 – 07 czerwca br.   

W przypadku utrzymywania się ww. problemów na Państwa przyłączu wodociągowym przez dłuższy czas prosimy o samodzielne przepłukanie przyłącza wodociągowego poprzez odkręcenie kranów i spuszczenie wody z sieci wewnętrznej.

Ewentualne pytania i zgłoszenia można kierować do konserwatorów sieci wodociągowej:

Łubisz Daniel – 507-168-101
Gutowski Tomasz – 797-117-778
Sobieryn Marcin – 501-629-542

Za utrudnienia przepraszamy.

Wyświetleń 310