Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

Komisji Okręgowej Nr 64
w Dobroniu
z dnia 5 lipca 2019 r.

Na  podstawie § 14 ust.3 Uchwały Nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych Komisja Okręgowa Nr 64 w Dobroniu zawiadamia członków Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, że w okręgu wyborczym Nr 64 w Dobroniu w wyborach do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zgłoszona liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów wybieranych w/w okręgu wyborczym. Wobec powyższego głosowania się nie przeprowadza a za wybranych członków Rady Powiatowej Komisja Okręgowa uznaje zarejestrowanych    kandydatów:

  1. Sławomir Dychto, zam. Ldzań, okręg nr 64
  2. Marcin Góral, zam. Wincentów, okręg nr 64

 

 Przewodniczący Komisji Okręgowej
/-/ Małgorzata Adamek

Wyświetleń 292