Bezpłatne szkolenia!


Zapraszamy na bezpłatne szkolenia pt. „Rozliczanie projektów w SL2014” – projekty EFRR oraz EFS”.

18 listopada 2019 roku w godz. 8:30-16:30 w Sali konferencyjnej na XVII piętrze przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi – projekty EFS,

19 listopada 2019 roku w godz. 8:30-16:30 w Sali konferencyjnej na XVII piętrze przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi – projekty EFRR,

20 listopada 2019 roku w godz. 8:30-16:30 w Sali konferencyjnej na XVII piętrze przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi – projekty EFS,

21 listopada 2019 roku w godz. 8:30-16:30 w Sali konferencyjnej na XVII piętrze przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi – projekty EFRR.

Zapisy na https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-fe/item/3858-zapraszamy-na-bezplatne-szkolenia-pt-rozliczanie-projektow-w-sl2014-projekty-efrr-oraz-efs

Szkolenia prowadzi Krystian Przygodzki – Administrator merytoryczny systemu SL2014 od 2006 roku. Zawodowo związany z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi. Do jego codziennych obowiązków należą m.in.: administrowanie w zakresie Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 –administrator Merytoryczny EFS; weryfikowanie poprawności wprowadzanych danych w obrębie SL2014 – audyt jakości danych; obsługa narzędzia raportującego Oracle Bi – na potrzeby Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych; administrowanie uprawnieniami użytkowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Wyświetleń 195