Oferta pracy.


Dobrońskie Centrum Kultury poszukuje:

Specjalisty ds. kulturalno – administracyjnych

Dobrońskie Centrum Kultury zlokalizowane jest przy ul. W. Witosa 1a w Dobroniu, w budynku Szkoły Podstawowej w Dobroniu.

Jako Specjalista ds. kulturalno – administracyjnych będziesz odpowiedzialna/y między innymi za koordynowanie i nadzorowanie poszczególnych sekcji działających w DCK oraz aplikowanie o fundusze zewnętrzne.

Do zadań i obowiązków na w/w stanowisku w zakresie działalności kulturalnej, należą:

 1. Udział w pracach projektowo – operacyjnych dotyczących kalendarza imprez kulturalnych i innych wydarzeń artystycznych.
 2. Koordynacja planów i projektów poszczególnych sekcji, w tym: plastyki, tańca ludowego, tańca hip-hop, muzyki (chóru i orkiestry), sekcji teatralnej.
 3. Koordynacja działań wymienionych sekcji związanych z realizacją kalendarza imprez.
 4. Nadzorowanie pracy instruktorów zespołów artystycznych.
 5. Przygotowywanie, realizowanie i nadzorowanie imprez oraz wydarzeń kulturalnych i artystycznych, których organizatorem lub współorganizatorem jest DCK.
 6. Promocja i upowszechnianie wszelkich wydarzeń kulturalnych na terenie gminy.
 7. Opracowywanie planów pracy placówki, zawierających całość działalności sekcji artystycznych, realizację imprez kulturalno – oświatowych, koncertów, spektakli, galerii, festynów itp.
 8. Koordynacja organizacji własnych konkursów, przeglądów, festiwali, itp.
 9. Nawiązywanie kontaktów i stałej współpracy z instytucjami i agencjami artystycznymi na terenie województwa i kraju pod kątem poznawania ich aktualnej oferty programowej i wykorzystywania jej przy organizacji imprez.

Do zadań i obowiązków na w/w stanowisku w zakresie pracy administracyjnej, należą:

 1. Aplikowanie o fundusze zewnętrzne oraz sporządzanie wniosków, celem których jest pozyskiwanie dodatkowych środków na potrzeby statutowe DCK (unijnych, Ministra Kultury i Sztuki, wojewódzkich i powiatowych).
 2. Realizacja projektów w oparciu o uzyskane środki.
 3. Przygotowanie i prowadzenie ewentualnych postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
 4. Sporządzanie programów i sprawozdań merytorycznych DCK.
 5. Wspomaganie kompetencji dyrektora DCK w szczególności: wnoszenie nowych inicjatyw i pomysłów w kwestiach upowszechniania i rozwoju kultury na terenie gminy, prowadzenie strony Internetowej DCK i Facebooka.
 6. Prowadzenie spraw i  czynności administracyjno – biurowych związanych ze statutową działalnością.
 7. Udział w szkoleniach i dokształcaniu w zakresie pozyskiwania środków pozarządowych.
 8. Uczestniczenie w opracowywaniu planów finansowych.

Kompetencje i wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe – mile widziane związane z zarządzaniem kulturą.
 2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia w aplikowaniu o fundusze zewnętrzne (unijne, MKiDN, NCK, wojewódzkie, powiatowe).
 3. Doświadczenie w nadzorze i koordynacji pracy instruktorów.
 4. Znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office.
 5. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 6. Zdolność do wykonywania pracy pod presją czasu.
 7. Bardzo dobra organizacja pracy, terminowość, zaangażowanie i inicjatywa w działaniu.
 8. Wysoka etyka zawodowa i wysoka kultura osobista.
 9. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 10. Czynne prawo jazdy kat. B.
 11. Gotowość do pracy w dni wolne (soboty, niedziele i święta).
 12. Dodatkowym atutem będą: umiejętności związane z organizacją wydarzeń artystycznych i kulturalnych, znajomość programów graficznych.

Oferujemy:

 1. Stabilną pracę (od stycznia 2020 r.).
 2. Stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 3. Zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin; możliwa praca zmianowa.
 4. Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Termin przyjmowania ofert:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 6 grudnia 2019 r. na adres monika.rybak@dck.dobron.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać stanowisko pracy) lub dostarczenie osobiście w godzinach pracy DCK. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. 

Klauzula RODO

Wyświetleń 334