Nowa droga dojazdowa do gruntów rolnych


 

Zakończone zostało zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej w Wymysłowie Francuskim gm. Dobroń”, którego celem było poprawienie komfortu mieszkańców w zakresie dojazdu do gruntów rolnych i przyległych posesji, a tym samym ograniczenia emisji spalin, pyłów i hałasu.

Mieszkańcy zyskali drogę o nawierzchni bitumicznej o długości 600 m. Wykonana droga posiada jezdnię dwukierunkową o szerokości 4,5 m wraz z opaskami z kruszywa. W ramach zadania zostały wykonane również pobocza o szerokości 70 cm.

Na realizację przedmiotowej inwestycji Gmina Dobroń pozyskała środki zewnętrzne z budżetu Województwa Łódzkiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 50 980,00 zł. Łączny koszt zadania wyniósł 169 002,00 zł. Inwestycję zrealizowała Firma WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna z siedzibą w Porszewicach.

Wyświetleń 187