Wniosek o dotację na drogę.


W dniu 30 stycznia 2020 roku Gmina Dobroń złożyła wniosek o przyznanie środków z budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadanie pn.: „Przebudowa odcinka drogi w Markówce gm. Dobroń”. Projekt obejmuje wyremontowanie drogi na odcinku 990 m i szerokości 4,5 m wraz z poboczami. Nowa droga zyska nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych.

Wyświetleń 133