PROJEKT ,,PRZEPIS NA OPIEKĘ’’ – trwa nabór!


W trosce o poprawę bytu osób w wieku 60 + i niesamodzielnych, Gmina Dobroń zawarła umowę z ,,HRP Care’’ Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi o współpracy w zakresie realizacji Projektu ,,Przepis na Opiekę’’, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bezpłatna Teleopaska dla Seniora:

– przycisk SOS – możliwość szybkiego wezwania pomocy,
– monitorowanie tętna i temperatury,
– detektor upadku,
 – możliwość lokalizacji.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać opaskę:

  1. ukończony 60 rok życia,
  2. zamieszkała/-y na terenie Gminy Dobroń,
  3. wykazać niesamodzielność w jednej czynności dnia codziennego (skala Barthel),
  4. nie można równolegle korzystać z tego typu wsparcia w innym projekcie,
  5. należy wypełnić i złożyć dokumenty rekrutacyjne,
  6. po zakwalifikowaniu uczestnika do projektu, zapraszamy na przeszkolenie z obsługi opaski oraz podpisanie umowy i jej odbiór

UWAGA:

  • Opaska dla seniorów jest bezpłatna.
  • Projekt realizowany jest do 12.2020 r.

Osoby zainteresowane otrzymaniem opaski medycznej i spełniające ww. warunki uczestnictwa, uprzejmie proszę kierować do siedziby Urzędu Gminy w Dobroniu ul. 11 Listopada 9, pokój nr 15, osoba odpowiedzialna ze strony Partnera: Magdalena Wandachowicz tel. 43 677 26 83 wew. 124.

 

Wyświetleń 555