Komunikat!


Komunikat o wstrzymaniu poboru II raty podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości przez sołtysów.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii, Wójt Gminy Dobroń informuje, iż nie będzie możliwa zapłata II raty podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości u sołtysa.

Podatek należy zapłacić na rachunek Urzędu Gminy w Dobroniu wskazany w decyzji podatkowej lub gotówką w banku PA-CO-BANK.

Wójt Gminy Dobroń

(-) Robert Jarzębak

Wyświetleń 90