Ekopracownia w Chechle!


Zadanie pn.: Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Duża woda” przy Szkole Podstawowej im. Jadwigi Wajsówny w Chechle dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie: 45.000,00 zł

Wartość ogólna zadania: 50.000,00 zł

Wysokość oraz forma dofinansowania: 90% wartości kosztu całkowitego – dotacja

Opis zakresu projektu: utworzenie ekopracowni poprzez zakup mebli, wyposażenia i pomocy dydaktycznych

www.zainwestujwekologie.pl

Wyświetleń 27