Ogródek dydaktyczny w Dobroniu!


Zadanie pn.: Utworzenie punku dydaktycznego pn. „Zmysłowy, pachnący labirynt z zieloną klasą i ogródkiem warzywnym” przy Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II w Dobroniu
dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie: 45.000,00 zł

Wartość ogólna zadania: 50.000,00 zł

Wysokość oraz forma dofinansowania: 90% wartości kosztu całkowitego – dotacji.

Opis zakresu projektu: utworzenie ogródka dydaktycznego ze ścieżką sensoryczną, ogródka warzywnego oraz miejsca do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzą tzw. zielonej klasy.

www.zainwestujwekologie.pl

Wyświetleń 22