Ważny komunikat!


 

W związku ze zbliżającym się terminem zapłaty III raty podatku, Wójt Gminy Dobroń informuje, iż będzie możliwa zapłata III raty podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości u sołtysa (za wyjątkiem Sołectwa Wymysłów).

Wpłaty można dokonać również na rachunek Urzędu Gminy w Dobroniu wskazany w decyzji podatkowej lub gotówką w banku PA-CO-BANK.

Dokonując wpłaty u sołtysa proszę o zachowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa (maseczki lub chusty zakrywające usta i nos, zachowanie odstępu od innych osób).

Wyświetleń 22