Projekt ,,Przepis na Opiekę”


W dniu 25 września 2020 r.  w Urzędzie Gminy w Dobroniu wręczono opaski życia pierwszym uczestnikom Projektu ,,Przepis na Opiekę’’, realizowanego przez firmę ,HRP Care’’ Sp. z o.o w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnicy projektu lub ich pełnomocnicy podpisali umowy na nieodpłatne użytkowanie tzw. Teleopasek i przeszli instruktażowe szkolenie. Projekt realizowany jest do 31.12.2020 r.

Funkcje bezpłatnej Teleopaski dla Seniora:

– przycisk SOS – możliwość szybkiego wezwania pomocy,

– monitorowanie tętna i temperatury,

– detektor upadku,

 – możliwość lokalizacji.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać opaskę:

  • ukończony 60 rok życia,
  • zamieszkała/-y na terenie Gminy Dobroń,
  • wykazać niesamodzielność w jednej czynności dnia codziennego (skala Barthel),
  • nie można równolegle korzystać z tego typu wsparcia w innym projekcie,
  • należy wypełnić i złożyć dokumenty rekrutacyjne,
  • po zakwalifikowaniu uczestnika do projektu, zapraszamy na przeszkolenie z obsługi opaski oraz podpisanie umowy i jej odbiór.

Osoby zainteresowane otrzymaniem opaski medycznej i spełniające ww. warunki uczestnictwa, uprzejmie proszę kierować do siedziby Urzędu Gminy w Dobroniu ul. 11 Listopada 9, pokój nr 15, osoba odpowiedzialna ze strony Partnera: Anita Kimla, tel. 43 677 26 83 wew. 124.

Wyświetleń 111