Przebudowa dróg gminnych


kk

Wraz z początkiem lipca 2021 roku Gmina Dobroń ogłosiła postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania przebudowy dróg gminnych. W wyniku rozstrzygnięcia, w dniu 10 sierpnia br., zawarto umowę z firmą WŁODAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Porszewicach.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Dobroń, obejmująca:

  • przebudowę drogi gminnej w Wymysłowie Francuskim, działka nr 107/1, obręb geodezyjny 0015 Wymysłów Francuski, gm. Dobroń,
  • przebudowa ul. Wrzosowej w Chechle Drugim, dz. nr 383, obr. 0003 Chechło Drugie, gm. Dobroń,
  • przebudowa ul. Cisowej i Modrzewiowej w Dobroniu, dz. nr 905 obr., 0006 gm. Dobroń, stanowiących sieć dróg gminnych wewnętrznych,
  • przebudowa ul. Glinianej w Chechle Drugim, gm. Dobroń, dz. nr 29, 327/3, 17/1, obr. 0003 i 329, gm. Dobroń.

Roboty budowlane na wskazanych drogach obejmują m.in. tyczenie, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie łoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie, wyrównanie nawierzchni, regulację skrzynek do zasów wodociągowych, wykonanie warstwy nawierzchniowej.

Projekt przebudowy drogi gminnej w Wymysłowie Francuskim objęty jest dofinansowaniem budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych na zadanie pod nazwą budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Przebudowa odcinka drogi gminnej w Wymysłowie Francuskim, gm. Dobroń”.

Wyświetleń 146