Umowy na dotacje „Sołectwo na plus”


13 lipca br. Wójt Gminy Dobroń Robert Jarzębak podpisał umowy w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2021 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach.

Dotację otrzymały sołectwa:

Orpelów – na zadanie pn. „Utworzenie miejsca integracji społecznej w sołectwie Orpelów”. W ramach projektu zakupiony zostanie namiot ogrodowy oraz zestawy ogrodowe tj. stoły i ławki. Zorganizowany zostanie również piknik sołecki.

Mogilno Małe – na zadanie pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej celem integracji społeczności lokalnej”. W ramach projektu zakupione zostaną stoły oraz przeprowadzone zostaną warsztaty pt. „Mydełkowy zawrót głowy”.

Róża – na zadanie pn. „Plac zabaw – miejsce integracji w sołectwie”.

Chechło – na zadanie pn. „Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej”.

Wszystkie ww. sołectwa otrzymały po 10 000,00 zł.

Wyświetleń 97