Zebrania wiejskie!


Szanowni Państwo, trwają zebrania wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2022.

Zasady funkcjonowania funduszu sołeckiego zostały uregulowane ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Ustawa ta stanowi zbiór jednolitych dla wszystkich gmin wiejskich zasad udziału mieszkańców wsi w współdecydowaniu o wydatkach części budżetu na dany rok.

Szansę na wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego mają te sołectwa, które złożą odpowiednie pod względem formalnym wnioski.

Na co można przeznaczyć fundusz sołecki?

Zgłoszone we wniosku przedsięwzięcia muszą spełniać równocześnie trzy podstawowe warunki:

 • są zadaniami własnymi gminy,
 • służą poprawie życia mieszkańców,
 • są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Podstawowy wymóg zgodności przedsięwzięć z zadaniami własnymi gminy jest spełniony wówczas, gdy zadania uchwalone przez sołectwa należą do spraw publicznych o znaczeniu lokalnym i jednocześnie nie są zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Najbliższe zebrania sołeckie:

9 września (czwartek)

 • Chechło Pierwsze – godz. 17:00 – spotkanie OSP Chechło Drugie
 • Morgi – godz. 17:00 – spotkanie OSP Morgi

10 września (piątek)

 • Orpelów – godz. 17:00 – spotkanie OSP Orpelów

17 września (piątek)

 • Dobroń Duży – godz. 17:30 – spotkanie Urząd Gminy w Dobroniu

18 września (sobota)

 • Barycz – godz. 18:00 – spotkanie świetlica wiejska w Baryczy

20 września (poniedziałek)

 • Chechło Drugie – godz. 17:00 – spotkanie OSP Chechło Drugie

21 września (wtorek)

 • Mogilno Małe – godz. 17:00 – spotkanie OSP Mogilno Małe
 • Mogilno Duże – godz. 18:00 – spotkanie OSP Mogilno Małe

22 września (środa)

 • Poleszyn – godz. 18:00 – spotkanie świetlica wiejska w Poleszynie

23 września (czwartek)

 • Róża – godz. 16:00 – spotkanie OSP Róża
 • Dobroń Poduchowny – godz. 18:00 – spotkanie Klub ISKRA

24 września (piątek)

 • Zakrzewki – godz. 17:00 – spotkanie Klub ISKRA

27 września (poniedziałek)

 • Przygoń – godz. 17:00 – spotkanie Urząd Gminy w Dobroniu

28 września (wtorek)

 • Wincentów – godz. 17:00 – spotkanie OSP Markówka
 • Dobroń Mały – godz. 18:00 – spotkanie OSP w Dobroniu
 • Markówka – godz. 18:30 – spotkanie OSP Markówka
Wyświetleń 97