Obchody 150-lecia Powstania Styczniowego


IMG_4948Wczoraj. tj. 21 stycznia 2013 r. w Kościele pod wezwaniem św. Wojciecha w Dobroniu odprawiona została msza święta w intencji walczących w Powstaniu Styczniowym. Kwiaty i symboliczne znicze ku pamięci poległych złożyli : wójt Robert Jarzębak, Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Kania oraz Radny Rafał Antoniak.

Dziś mija 150 lat od wybuchu Powstania Styczniowego. Wolą walczących było odzyskanie wolności i wyzwolenie się od co raz bardziej brutalnych działań Rosjan. W polskim społeczeństwie narastały nastroje patriotyczne, tworzyły się konspiracyjne stowarzyszenia, których celem było podkreślenie polskości w tych trudnych czasach zaborów. Powstanie rozpoczął manifest wydany przez Komitet Centralny Narodowy, który przekształcił się w Tymczasowy Rząd Narodowy. Wzywał do przeciwstawienia się zaborcy w zamian obiecując wolność i równość obywatelom. Działo się to w mroźną noc z 22 na 23 stycznia 1864 r.

Mieszkańców gminy Wymysłów nie ominęły prześladowania ze strony caratu, brali oni również udział w walkach narodowo-wyzwoleńczych. Przez Dobroń i okoliczne miejscowości wiodły szlaki powstańczych oddziałów. Między innymi przez Mogilno w drodze do Huty Dłutowskiej bez jakichkolwiek przeszkód ze strony miejscowej ludności przemaszerował oddział Józefa Oxińskiego. Do oddziałów powstańczych wstępowali chłopi z Chechła, z Dobronia i pobliskiego Łasku. O udziale mieszkańców tych miejscowości w walkach powstańczych świadczy między innymi Stanisław Sucharski z oddziału N. Urbanowskiego, uczestniczący w słynnej bitwie pod Sędziejowicami. Wielu mieszkańców udzielało powstańcom pomocy, co skutkowało represjami ze strony władz carskich. Za ukrywanie patriotów chłopi z Chechła ukarani zostali grzywną wysokości 800 rubli ,a za dobrowolne dostarczenie podwód powstańcom koloniści Markówki musieli zapłacić 75 rubli.

Powstanie styczniowe trwało najdłużej ze wszystkich zrywów narodowo-wyzwoleńczych, trwało bowiem aż do wiosny 1864 roku i objęło swym zasięgiem ogromny obszar ziem polskich. Niestety wobec miażdżącej przewagi imperium rosyjskiego zakończyło się ono klęską i potężnymi represjami.

Mimo porażki nie należy jednak o nim zapominać, wręcz przeciwnie, należy czcić pamięć poległych i popularyzować idee patriotyczne, opowiadając obecnym i przyszłym pokoleniom o bohaterskiej walce naszych przodków.

IMG_4931  IMG_4943

 

Wyświetleń 1 784