Informacja dla mieszkańców posiadających materiały zawierające azbest


W związku z realizacją „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” informujemy mieszkańców gminy Dobroń o obowiązku sporządzenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.

Obowiązek ten dotyczy właścicieli, zarządców bądź użytkowników nieruchomości, na których znajdują się wyroby zawierające azbest. Informację należy złożyć na stosownym druku dostępnym w Urzędzie Gminy w Dobroniu

w pok. nr 18 w terminie do dnia 31 stycznia 2013 r.

Jednocześnie informujemy, że złożenie ww. informacji w wyznaczonym terminie jest jedną z wymaganych czynności przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych usunięcia i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości.

Wójt

Robert Jarzębak

Dobroń, dnia 20.12.2012 r.

Pliki do pobrania:

 

 

 

Wyświetleń 2 073