Informacja dla mieszkańców posiadających aktualne umowy na wywóz odpadów komunalnych.


   W związku ze zmianami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi od dnia 1 lipca 2013 r., przypominamy o konieczności wypowiadania recyklingindywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

W przypadku umów zawartych z firmą EKO – REGION Sp. z o.o. należy oczekiwać wypowiedzenia umowy ze strony tej firmy.

W przypadku umów zawartych z firmą Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach (dawniej Kalwinek) należy pamiętać o 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia umowy i kontaktować się z w/w przedsiębiorstwem osobiście.

Aktualne umowy powinny ulec rozwiązaniu z dniem 30 czerwca 2013 r.

Powyższe informacje zostały zebrane w oparciu o rozmowy z przedstawicielami firm wywozowych.

Wyświetleń 2 009